Jakie są instrumenty finansowe na rynku Forex?

Instrumentów na rynku Forex jest co najmniej kilka

Kontrakt Terminowy Forward stosuje się do zabezpieczenia ryzyka kursowego przyszłego zakupu bądź sprzedaży waluty. Kontrakt Terminowy Forward jest zobowiązaniem do zakupu waluty w określonym terminie w przyszłości po określonym kursie. Kurs forward uzależniony jest od kursu spot, z drugiej strony od różnicy w oprocentowaniu depozytów walut wchodzących w skład kontraktu.

Swap walutowy jest stosowany do unikania ryzyka kursowego podczas czasowej zamiany jednej waluty na drugą. Jest to swoista umowa, w której strony ustalają wymianę określonej ilości jednej waluty na drugą, na z góry określony termin takiej operacji. Swap jest kombinacją transakcji spot i kontraktu terminowego Forward.

Opcje walutowe są następujące:

– Opcja Call

Celem opcji Call jest zmiana niekorzystnego wzrostu kursu, przy jednoczesnej korzyści ze spadku kursów walut.

– Opcje walutowe: Opcja Put

Opcja Put ma na celu zniwelowanie niekorzystnego spadku kursu, a jednocześnie korzyść czerpaną ze wzrostu kursów walut.

– Opcje walutowe: Opcja Cylinder

Opcja cylindryczna pomaga wyeliminować ryzyko przyszłego zakupu lub sprzedaży waluty w ramach pewnych widełek.

Opcje walutowe pomagają w handlu na Forex. Każda opcja ma tzw. strike, czyli jest to kurs jej realizowania. Poza tym sprzedaż opcji może być nagrodzony premią lub obarczony pewną stratą.

Inwestorzy Forerx mogą korzystać z opcji różnego rodzaju: podstawowej, bez dodatkowej prowizji i z zapewnioną opcją stop loss. Transakcje realizuje się wówczas od ręki. Poziom dźwigni finansowej wynosi 1:100. Można handlować na mikrolotach, co pozwala kształtować umiejętności niedoświadczonego inwestora. W opcji standard można mieć spready w godzinach aktywności rynku. Transakcje realizuje się od ręki, a poziom dźwigni także wynosi 1:100. Traderzy doświadczeni muszą płacić prowizję, ale zyskują na kwotowaniach międzybankowych.

Doświadczenie zdobywa się po pewnym czasie, po roku czy dwóch, a czasem nawet później. Początkowo trzeba nauczyć się podstaw handlu Forex i cieszyć jego walorami. Zarabianie dużych kwot także jest możliwe po pewnym czasie.