Instrumentów na rynku Forex jest co najmniej kilka

Kontrakt Terminowy Forward stosuje się do zabezpieczenia ryzyka kursowego przyszłego zakupu bądź sprzedaży waluty. Kontrakt Terminowy Forward jest zobowiązaniem do zakupu waluty w określonym terminie w przyszłości po określonym kursie. Kurs forward uzależniony jest od kursu spot, z drugiej strony od różnicy w oprocentowaniu depozytów walut wchodzących w skład kontraktu.

Swap walutowy jest stosowany do unikania ryzyka kursowego podczas czasowej zamiany jednej waluty na drugą. Jest to swoista umowa, w której strony ustalają wymianę określonej ilości jednej waluty na drugą, na z góry określony termin takiej operacji. Swap jest kombinacją transakcji spot i kontraktu terminowego Forward.

Opcje walutowe są następujące:

– Opcja Call

Celem opcji Call jest zmiana niekorzystnego wzrostu kursu, przy jednoczesnej korzyści ze spadku kursów walut.

– Opcje walutowe: Opcja Put

Opcja Put ma na celu zniwelowanie niekorzystnego spadku kursu, a jednocześnie korzyść czerpaną ze wzrostu kursów walut.

– Opcje walutowe: Opcja Cylinder

Opcja cylindryczna pomaga wyeliminować ryzyko przyszłego zakupu lub sprzedaży waluty w ramach pewnych widełek.

Opcje walutowe pomagają w handlu na Forex. Każda opcja ma tzw. strike, czyli jest to kurs jej realizowania. Poza tym sprzedaż opcji może być nagrodzony premią lub obarczony pewną stratą.

Inwestorzy Forerx mogą korzystać z opcji różnego rodzaju: podstawowej, bez dodatkowej prowizji i z zapewnioną opcją stop loss. Transakcje realizuje się wówczas od ręki. Poziom dźwigni finansowej wynosi 1:100. Można handlować na mikrolotach, co pozwala kształtować umiejętności niedoświadczonego inwestora. W opcji standard można mieć spready w godzinach aktywności rynku. Transakcje realizuje się od ręki, a poziom dźwigni także wynosi 1:100. Traderzy doświadczeni muszą płacić prowizję, ale zyskują na kwotowaniach międzybankowych.

Doświadczenie zdobywa się po pewnym czasie, po roku czy dwóch, a czasem nawet później. Początkowo trzeba nauczyć się podstaw handlu Forex i cieszyć jego walorami. Zarabianie dużych kwot także jest możliwe po pewnym czasie.