Dla turystów, którzy tak chętnie odwiedzają Kraków, Stare Miasto staje się niezwykle ważnym i atrakcyjnym punktem w programie każdej wycieczki. To właśnie tu czekają na gości najcenniejsze zabytki Grodu Kraka oraz te atrakcje, o których wspomina praktycznie każdy przewodnik po tym mieście. Co warto wiedzieć na temat tej części miasta? Stare Miasto to ogromna ilość zabytków sztuki świeckiej i sakralnej.

Skupiły się one w granicach dawnych murów miejskich, czyli na terenie lokacyjnego miasta. Średniowieczny Kraków zachwycał jednak nie tylko „nowymi” murami miejskimi i wznoszonymi w rejonie Rynku Głównego budowlami o reprezentacyjnym charakterze, ale i pamiątkami z okresu przedlokacyjnego. Takimi pamiątkami są m. in. kościół św. Wojciecha na Rynku Głównym oraz kościół św. Andrzeja, który sąsiaduje z barokową świątynią p. w. św. Piotra i św. Pawła. Warto też pamiętać, że słynny kościół Mariacki może się pochwalić dłuższą historią niż Rynek i lokacyjny Kraków.

Dziś jest on jednym z najważniejszych zabytków sakralnych, jakimi może się pochwalić Kraków, jest też jednym z najważniejszych punktów w programie niemal każdej wycieczki po tym mieście. A że niemal każdy przewodnik po Krakowie wspomina o znajdującym się w jego wnętrzu ołtarzu Wita Stwosza, częste wizyty turystów we wnętrzu kościoła Mariackiego dla nikogo nie powinny być zaskoczeniem.

Jakie atrakcje czekają jeszcze na gości na terenie krakowskich starówki? Zachwycają Sukiennice i wieża, będąca jedyną pamiątką po dawnej siedzibie władz miejskich, doskonale znaną atrakcją jest też pomnik Adama Mickiewicza. Malownicze ulice, jak ulica Floriańska czy ulica Kanonicza, piękne kamienice i tak ciekawe rezydencje, jak Pałac pod Baranami czy Pałac Krzysztofory – oto kolejne punkty, które na planie Starego Miasta zajmują miejsce bardzo ważne.