Instalacje grzewcze, sanitarne, klimatyzacyjne

Instalacje grzewcze, sanitarne, klimatyzacyjne

Jak samodzielnie wykonać instalację ogrzewania. Bardzo prosto wystarczy trzymać się następujących zasad: -wyznaczyć miejsca, gdzie będą umieszczone grzejniki oraz punkty połączenia rur oraz drogę ich przebiegu -wymierzenie długości rur -wykucie otworu oraz montaż...